۲۷ بهمن ۱۳۹۵ اعتراضات مردمي

بنا‌ بـه گزارشـهای دریـافتی روز سه‌شنبه ۲۶بهمن ۹۵ هزاران نفر از مردم اهواز درون سومـین روز اعتراض خود، درگیری امروز شادگان دست بـه تظاهرات زدند و در مقابل استانداری تجمع د و به آلودگی هوا و قطع آب و برق اعتراض د.
در پی تجمع گسترده مردم بـه جان آمده اهواز، فرماندار رژیم درون این شـهر بـه مـیان تظاهر کنندگان آمد و از آنـها خواست ۲۰نماینده تعیین کرده و در جلسه استاندار و معاون وزیر نیرو شرکت کنند اما تظاهر کنندگان او را هو د وبا شعار دروغه دروغه جوابش را دادند.
رژیم آخوندی از ترس گسترش اعتراضات مردم اهواز، خیـابانـهای اطراف استانداری، پل معلق و فلکه اول کیـانپارس معروف بـه فلکه آتش‌نشانی را بسته است.

رژیم آخوندی به منظور جلوگیری از بازتاب تظاهرات مردم اهواز که تا ظهر امروز اینترنت را قطع کرده بود.
خبری از اهواز حاکی هست مجتمع تجاری کیـانپارس امروز دچار آتش‌سوزی شد.
در شادگان نیز تظاهرات مشابهی درون روزهای گذشته برگزار شده است. درگیری امروز شادگان این تظاهرات علیـه بی‌توجهی رژیم آخوندی بـه هوای آلوده، آب آلوده و غیرقابل شرب و قطع برق و آب درون یـازده شـهر خوزستان درون سه روز گذشته بود
مردم اهواز و شادگان علیـه مقامات و نیروی انتظامـی شعار دادند و خواهان استعفای کارگزاران رژیم از جمله استاندار و معصومـه ابتکار معاون آخوند روحانی شدند.
به دنبال گسترش اعتراضات مردم امروز سه‌شنبه حمـید چیت‌چیـان، وزیر نیروی کابینـه آخوند روحانی بـه اهواز رفت که تا ستاد بحران را درون استانداری تشکیل دهد.
به قتل رساندن یک جوان بیگناه بـه نام حسن آلبو غبیش درون شادگان توسط مأموران سرکوبگر نیروی انتظامـی نیز عامل تشدید اعتراضات مردم شد. درگیری امروز شادگان مردم کلانتری شـهر را آتش زدند و درگیری مـیان آنـها و مأموران سرکوبگر نیروی انتظامـی که تا امروز ادامـه یـافت.

[embedded content]

اشتراك بگذاريد
: درگیری امروز شادگان
[تظاهرات هزاران نفره مردم اهواز و ادامـه درگیری درون شادگان ... درگیری امروز شادگان]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 21 Jun 2018 21:58:00 +0000